Poprzedni 
 Następny 
RCVVOTESPVTACRE
Protokół
Wtorek, 16 maja 2017 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu)
 3.Urzeczywistnienie relokacji (debata)
 4.Opanowanie globalizacji do 2025 r. (debata)
 5.Wystąpienie przewodniczącego Komisji Unii Afrykańskiej Moussy Fakiego Mahamata
 6.Głosowanie
  
6.1.Protokół do Umowy ramowej o partnerstwie i współpracy między UE a Mongolią (przystąpienie Chorwacji) (art. 150 Regulaminu) *** (głosowanie)
  
6.2.Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między UE a Bośnią i Hercegowiną (przystąpienie Chorwacji) (art. 150 Regulaminu) *** (głosowanie)
  
6.3.Umowa między UE a Norwegią w sprawie przepisów dodatkowych dotyczących instrumentu wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz (art. 150 Regulaminu) *** (głosowanie)
  
6.4.Przystąpienie UE do Międzynarodowego Komitetu Doradczego ds. Bawełny (ICAC) (art. 150 Regulaminu) *** (głosowanie)
  
6.5.Plan działania UE na rzecz administracji elektronicznej na lata 2016–2020 (głosowanie)
  
6.6.Sprawozdanie roczne za rok 2015 dotyczące ochrony interesów finansowych UE – zwalczanie nadużyć finansowych (głosowanie)
  
6.7.Efektywne gospodarowanie zasobami: ograniczenie marnotrawienia i zwiększenie bezpieczeństwa żywności (głosowanie)
  
6.8.Ocena zewnętrznych aspektów wyników i zarządzania w zakresie ceł jako narzędzie służące ułatwieniu handlu i zwalczaniu nielegalnego handlu (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 8.Korekty głosowania i zamiary głosowania
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Strategia UE na rzecz Syrii (debata)
 11.Sytuacja chrześcijan na Bliskim Wschodzie (debata)
 12.Obóz dla uchodźców w Dadaab (debata)
 13.Wdrażanie wytycznych Rady dotyczących osób LGBTI, szczególnie w odniesieniu do prześladowania mężczyzn o (domniemanej) orientacji homoseksualnej w Czeczenii (debata)
 14.Sytuacja w Mołdawii (debata)
 15.Sprawozdanie roczne za rok 2014 w sprawie pomocniczości i proporcjonalności (debata)
 16.FinTech: Wpływ technologii na przyszłość sektora finansowego (debata)
 17.Porządek obrad następnego posiedzenia
 18.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (146 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (35 kb) Wyniki głosowań imiennych (426 kb) 
 
Protokół (75 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (22 kb) Wyniki głosowań imiennych (38 kb) 
 
Protokół (243 kb) Lista obecności (64 kb) Wyniki głosowania (381 kb) Wyniki głosowań imiennych (596 kb) 
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności