Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Tisdagen den 16 maj 2017 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)
 3.Få omplaceringen att fungera (debatt)
 4.Utnyttja globaliseringen fram till 2025 (debatt)
 5.Anförande av Moussa Faki Mahamat, ordförande för Afrikanska unionens kommission
 6.Omröstning
  
6.1.Protokollet till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Mongoliet (p.g.a. Kroatiens anslutning) (artikel 150 i arbetsordningen) *** (omröstning)
  
6.2.Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Bosnien och Hercegovina (p.g.a. Kroatiens anslutning) (artikel 150 i arbetsordningen) *** (omröstning)
  
6.3.Avtalet mellan EU och Norge om kompletterande bestämmelser till instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering (artikel 150 i arbetsordningen) *** (omröstning)
  
6.4.EU:s anslutning till Internationella rådgivande kommittén för bomull (ICAC) (artikel 150 i arbetsordningen) *** (omröstning)
  
6.5.EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016–2020 (omröstning)
  
6.6.Årsrapporten för 2015 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (omröstning)
  
6.7.Resurseffektivitet: mindre livsmedelsavfall, större livsmedelssäkerhet (omröstning)
  
6.8.Utvärderingen av externa aspekter av tullens arbete och förvaltning som ett verktyg för att underlätta handel och bekämpa olaglig handel (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.EU:s strategi för Syrien (debatt)
 11.Situationen för kristna i Mellanöstern (debatt)
 12.Flyktinglägret i Dadaab (debatt)
 13.Genomförande av rådets hbti-riktlinjer, särskilt när det gäller förföljelse av (förmodade) homosexuella män i Tjetjenien (debatt)
 14.Situationen i Moldavien (debatt)
 15.Årsrapporten 2014 om subsidiaritet och proportionalitet (debatt)
 16.Finansteknik: teknikens inverkan på finanssektorns framtid (debatt)
 17.Föredragningslista för nästa sammanträde
 18.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (146 kb) Närvarolista (63 kb) Omröstningsresultat (35 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (426 kb) 
 
Protokoll (73 kb) Närvarolista (11 kb) Omröstningsresultat (21 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (37 kb) 
 
Protokoll (239 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (371 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (516 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy