Показалец 
Протокол - Резултати от гласувания
PDF 393kWORD 24k
Вторник, 16 май 2017 г. - Страсбург
 Значения на съкращенията и символите

 1. Протокол към Рамковото споразумение за партньорство и сътрудничество ЕС—Монголия (с оглед на присъединяването на Република Хърватия) ***

 2. Протокол към Споразумението за стабилизиране и асоцииране ЕС—Босна и Херцеговина (с оглед на присъединяването на Република Хърватия) ***

 3. Споразумение ЕС – Норвегия относно допълнителни правила във връзка с инструмента за финансово подпомагане за външните граници и визите ***

 4. Присъединяване на ЕС към Международния консултативен комитет по памука (ICAC) ***

 5. План за действие на ЕС за електронно управление за периода 2016 – 2020 г.

 6. Годишен доклад за 2015 г. относно защитата на финансовите интереси на ЕС – борба срещу измамите

 7. Инициатива за ефективно използване на ресурсите: намаляване на разхищението на храни, подобряване на безопасността на храните

 8. Оценка на външните аспекти на функционирането и управлението на митниците като инструмент за улесняване на търговията и за борба срещу незаконната търговия
Правна информация - Политика за поверителност