Index 
Protokoll - Omröstningsresultat
PDF 371kWORD 21k
Tisdagen den 16 maj 2017 - Strasbourg
 Förkortningar och symboler

 1. Protokollet till ramavtalet om partnerskap och samarbete mellan EU och Mongoliet (p.g.a. Kroatiens anslutning) ***

 2. Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan EU och Bosnien och Hercegovina (p.g.a. Kroatiens anslutning) ***

 3. Avtalet mellan EU och Norge om kompletterande bestämmelser till instrumentet för ekonomiskt stöd för yttre gränser och visering ***

 4. EU:s anslutning till Internationella rådgivande kommittén för bomull (ICAC) ***

 5. EU:s handlingsplan för e-förvaltning för 2016–2020

 6. Årsrapporten för 2015 om skyddet av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier

 7. Resurseffektivitet: mindre livsmedelsavfall, större livsmedelssäkerhet

 8. Utvärderingen av externa aspekter av tullens arbete och förvaltning som ett verktyg för att underlätta handel och bekämpa olaglig handel
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy