Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

2. Δήλωση της Προεδρίας
Πλήρη Πρακτικά

Ο Πρόεδρος προβαίναι σε δήλωση επ' ευκαιρία της Διεθνούς Ημέρας κατά της Ομοφοβίας και της Τρανσφοβίας και υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο θα ψηφίσει αύριο επί των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί για την περάτωση της συζήτησης σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών του Συμβουλίου για ΛΟΑΔΜ, ιδίως σε ό,τι αφορά την δίωξη των (φερόμενων ως) ομοφυλόφιλων ανδρών στην Τσετσενία (Ρωσία) (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 16.5.2017).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου