Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 17 mei 2017 - Straatsburg

2. Verklaring van de Voorzitter
Volledige verslagen

De Voorzitter legt een verklaring af ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen homofobie en transfobie en herinnert eraan dat het Parlement morgen zal stemmen over de ontwerpresoluties, ingediend tot besluit van het debat, over de tenuitvoerlegging van de LGBTI-richtsnoeren van de Raad, met name wat betreft de vervolging van (vermeende) homoseksuele mannen in Tsjetsjenië, Rusland (punt 13 van de notulen van 16.5.2017).

Juridische mededeling - Privacybeleid