Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 17 май 2017 г. - Страсбург

4. Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (внесени предложения за резолюция)

Въпрос с искане за устен отговор (O-000038/2017) зададен от Thomas Händel, от името на комисията EMPL, към Комисията: Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017)

Разискването се състоя на 15 май 2017 г. (точка 16 от протокола от 15.5.2017 г).

Предложение за резолюция, внесено на основание член 123, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

—   Thomas Händel, от името на комисията EMPL, относно Европейската квалификационна рамка за обучение през целия живот (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017).

Гласуване: точка 10.9 от протокола от 17.5.2017 г г.

Правна информация - Политика за поверителност