Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 17 mei 2017 - Straatsburg

4. Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (ingediende ontwerpresoluties)

Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000038/2017) van Thomas Händel, namens de Commissie EMPL, aan de Commissie: Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017)

Het debat heeft op 15 mei 2017 plaatsgevonden (punt 16 van de notulen van 15.5.2017).

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Thomas Händel, namens de Commissie EMPL, over het Europees kwalificatiekader voor een leven lang leren (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017).

Stemming: punt 10.9 van de notulen van 17.5.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid