Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 17 maja 2017 r. - Strasburg

4. Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (złożone projekty rezolucji)

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej (O-000038/2017), które skierował Thomas Händel, w imieniu komisji EMPL, do Komisji: Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017)

Debata odbyła się dnia 15 maja 2017 r. (pkt 16 protokołu z dnia 15.5.2017).

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Thomas Händel, w imieniu komisji EMPL, w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017).

Głosowanie: pkt 10.9 protokołu z dnia 17.5.2017.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności