Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 17. mája 2017 - Štrasburg

4. Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie (predložené návrhy uznesení)

Otázka na ústne zodpovedanie (O-000038/2017), ktorú položil Thomas Händel, v mene výboru EMPL, pre Komisiu: Európsky kvalifikačný rámec pre celoživotné vzdelávanie (2016/2798(RSP)) (B8-0218/2017)

Rozprava sa konala 15. mája 2017 (bod 16 zápisnice zo dňa 15.5.2017).

Návrh uznesenia predložený na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Thomas Händel, v mene výboru EMPL, o európskom kvalifikačnom rámci pre celoživotné vzdelávanie (2016/2798(RSP)) (B8-0298/2017).

Hlasovanie: bod 10.9 zápisnice zo dňa 17.5.2017.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia