Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 17. května 2017 - Štrasburk

5. Situace v Maďarsku (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Komise: Situace v Maďarsku (2017/2656(RSP))

Rozprava se konala dne 26. dubna 2017 (bod 14 zápisu ze dne 26.4.2017).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller a Silvia Costa za skupinu S&D, Sophia in ‘t Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck a Louis Michel za skupinu ALDE, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez a Miguel Urbán Crespo za skupinu GUE/NGL, Judith Sargentini, Ska Keller, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Michèle Rivasi, Igor Šoltes, Jakop Dalunde a Sven Giegold za skupinu Verts/ALE o situaci v Maďarsku (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017);

—   Manfred Weber za skupinu PPE o situaci v Maďarsku (2017/2656(RSP)) (B8-0296/2017).

Hlasování: bod 10.8 zápisu ze dne 17.5.2017.

Právní upozornění - Ochrana soukromí