Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 17. toukokuuta 2017 - Strasbourg

5. Unkarin tilanne (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission julkilausuma: Unkarin tilanne (2017/2656(RSP))

Keskustelu käytiin 26. huhtikuuta 2017 (istunnon pöytäkirja 26.4.2017, kohta 14).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller ja Silvia Costa S&D-ryhmän puolesta, Sophia in ‘t Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck ja Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez ja Miguel Urbán Crespo GUE/NGL-ryhmän puolesta, Judith Sargentini, Ska Keller, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Michèle Rivasi, Igor Šoltes, Jakop Dalunde ja Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta Unkarin tilanteesta (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017)

—   Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta Unkarin tilanteesta (2017/2656(RSP)) (B8-0296/2017).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.5.2017, kohta 10.8.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö