Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. május 17., Szerda - Strasbourg

5. A magyarországi helyzet (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság nyilatkozata: A magyarországi helyzet (2017/2656(RSP))

A vita időpontja: 2017. április 26. (2017.4.26-i jegyzőkönyv, 14. pont).

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller és Silvia Costa, az S&D képviselőcsoport nevében, Sophia in ‘t Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck és Louis Michel, az ALDE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez és Miguel Urbán Crespo, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Judith Sargentini, Ska Keller, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Michèle Rivasi, Igor Šoltes, Jakop Dalunde és Sven Giegold, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a magyarországi helyzetről (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017);

—   Manfred Weber, a PPE képviselőcsoport nevében, a magyarországi helyzetről (2017/2656(RSP)) (B8-0296/2017).

Szavazás: 2017.5.17-i jegyzőkönyv, 10.8. pont .

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat