Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. gegužės 17 d. - Strasbūras

5. Padėtis Vengrijoje (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pareiškimas: Padėtis Vengrijoje (2017/2656(RSP))

Diskusijos buvo surengtos 2017 m. balandžio 26 d. (2017 04 26 protokolo 14 punktas).

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller ir Silvia Costa S&D frakcijos vardu, Sophia in ‘t Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck ir Louis Michel ALDE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez ir Miguel Urbán Crespo GUE/NGL frakcijos vardu, Judith Sargentini, Ska Keller, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Michèle Rivasi, Igor Šoltes, Jakop Dalunde ir Sven Giegold Verts/ALE frakcijos vardu dėl padėties Vengrijoje (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017);

—   Manfred Weber PPE frakcijos vardu dėl padėties Vengrijoje (2017/2656(RSP)) (B8-0296/2017).

Balsavimas: 2017 05 17 protokolo 10.8 punktas

Teisinė informacija - Privatumo politika