Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2017. gada 17. maijs - Strasbūra

5. Stāvoklis Ungārijā (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)

Komisijas paziņojums: Stāvoklis Ungārijā (2017/2656(RSP)).

Debates notika 2017. gada 26. aprīlī (26.4.2017. protokola 14. punkts).

Rezolūciju priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller un Silvia Costa S&D grupas vārdā, Sophia in ‘t Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck un Louis Michel ALDE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez un Miguel Urbán Crespo GUE/NGL grupas vārdā, Judith Sargentini, Ska Keller, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Michèle Rivasi, Igor Šoltes, Jakop Dalunde un Sven Giegold Verts/ALE grupas vārdā – par stāvokli Ungārijā (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017);

—   Manfred Weber PPE grupas vārdā – par stāvokli Ungārijā (2017/2656(RSP)) (B8-0296/2017).

Balsojums: 17.5.2017. protokola 10.8. punkts.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika