Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 17 mei 2017 - Straatsburg

5. De situatie in Hongarije (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de Commissie: De situatie in Hongarije (2017/2656(RSP))

Het debat heeft op 26 april 2017 plaatsgevonden (punt 14 van de notulen van 26.4.2017).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller en Silvia Costa, namens de S&D-Fractie, Sophia in ‘t Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck en Louis Michel, namens de ALDE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez en Miguel Urbán Crespo, namens de GUE/NGL-Fractie, Judith Sargentini, Ska Keller, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Michèle Rivasi, Igor Šoltes, Jakop Dalunde en Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, over de situatie in Hongarije (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017);

—   Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, over de situatie in Hongarije (2017/2656(RSP)) (B8-0296/2017).

Stemming: punt 10.8 van de notulen van 17.5.2017.

Juridische mededeling - Privacybeleid