Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 17 mai 2017 - Strasbourg

5. Situația din Ungaria (propuneri de rezoluție depuse)

Declarație a Comisiei: Situația din Ungaria (2017/2656(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 26 aprilie 2017 (punctul 14 al PV din 26.4.2017).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Birgit Sippel, Péter Niedermüller și Silvia Costa, în numele Grupului S&D, Sophia in ‘t Veld, Guy Verhofstadt, Nathalie Griesbeck și Louis Michel, în numele Grupului ALDE, Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimoulis, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Sabine Lösing, Helmut Scholz, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Younous Omarjee, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez și Miguel Urbán Crespo, în numele Grupului GUE/NGL, Judith Sargentini, Ska Keller, Ulrike Lunacek, Benedek Jávor, Eva Joly, Josep-Maria Terricabras, Helga Trüpel, Michèle Rivasi, Igor Šoltes, Jakop Dalunde și Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Ungaria (2017/2656(RSP)) (B8-0295/2017);

—   Manfred Weber, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Ungaria (2017/2656(RSP)) (B8-0296/2017).

Vot: punctul 10.8 al PV din 17.5.2017.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate