Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 17. května 2017 - Štrasburk

6. Závěry zasedání Evropské rady dne 29. dubna 2017 (rozprava)
CRE

Prohlášení Rady a Komise: Závěry zasedání Evropské rady dne 29. dubna 2017 (2017/2628(RSP))

Donald Tusk (předseda Evropské rady) a Jean-Claude Juncker (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Roberto Gualtieri za skupinu S&D, Raffaele Fitto za skupinu ECR, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Gabriele Zimmer za skupinu GUE/NGL, Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Nigel Farage za skupinu EFDD, Marcel de Graaff za skupinu ENF, Steven Woolfe – nezařazený poslanec, a Herbert Reul.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Vystoupili: Luke Ming Flanagan, aby zvednutím modré karty položil otázku Herbertu Reulovi, který na otázku odpověděl, Maria João Rodrigues, Ashley Fox, Catherine Bearder, Martina Anderson, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil James Carver, Alyn Smith, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Janusz Lewandowski, Richard Corbett, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Jens Geier, James Nicholson, Marina Albiol Guzmán, Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel a Elmar Brok.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Diane James, Maria Grapini, Jeppe Kofod, Tibor Szanyi a Jean-Paul Denanot.

PŘEDSEDNICTVÍ: Antonio TAJANI
předseda

Vystoupili: Michel Barnier (hlavní vyjednavač) a Donald Tusk.

Rozprava skončila.

PŘEDSEDNICTVÍ: Sylvie GUILLAUME
místopředsedkyně

Právní upozornění - Ochrana soukromí