Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 17. mai 2017 - Strasbourg

6. Euroopa Ülemkogu 29. aprilli 2017. aasta kohtumise järeldused (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Euroopa Ülemkogu 29. aprilli 2017. aasta kohtumise järeldused (2017/2628(RSP))

Donald Tusk (Euroopa Ülemkogu eesistuja) ja Jean-Claude Juncker (komisjoni president) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Manfred Weber fraktsiooni PPE nimel, Roberto Gualtieri fraktsiooni S&D nimel, Raffaele Fitto fraktsiooni ECR nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFDD nimel, Marcel de Graaff fraktsiooni ENF nimel, Steven Woolfe (fraktsioonilise kuuluvuseta) ja Herbert Reul.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Luke Ming Flanagan, kes sinist kaarti tõstes esitas küsimuse Herbert Reulile, kes vastas sellele, Maria João Rodrigues, Ashley Fox, Catherine Bearder, Martina Anderson, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas James Carver, Alyn Smith, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Janusz Lewandowski, Richard Corbett, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Jens Geier, James Nicholson, Marina Albiol Guzmán, Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel ja Elmar Brok.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Diane James, Maria Grapini, Jeppe Kofod, Tibor Szanyi ja Jean-Paul Denanot.

ISTUNGI JUHATAJA: Antonio TAJANI
president

Sõna võtsid Michel Barnier (pealäbirääkija) ja Donald Tusk.

Arutelu lõpetati.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Õigusteave - Privaatsuspoliitika