Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 17. toukokuuta 2017 - Strasbourg

6. Eurooppa-neuvoston 29. huhtikuuta 2017 pidetyn kokouksen päätelmät (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston 29. huhtikuuta 2017 pidetyn kokouksen päätelmät (2017/2628(RSP))

Donald Tusk (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Manfred Weber PPE-ryhmän puolesta, Roberto Gualtieri S&D-ryhmän puolesta, Raffaele Fitto ECR-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Gabriele Zimmer GUE/NGL-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFDD-ryhmän puolesta, Marcel de Graaff ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Steven Woolfe ja Herbert Reul.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Luke Ming Flanagan, joka esitti sinistä korttia nostamalla kysymyksen, johon Herbert Reul vastasi, Maria João Rodrigues, Ashley Fox, Catherine Bearder, Martina Anderson, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla James Carver, Alyn Smith, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Janusz Lewandowski, Richard Corbett, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Jens Geier, James Nicholson, Marina Albiol Guzmán, Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel ja Elmar Brok.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Diane James, Maria Grapini, Jeppe Kofod, Tibor Szanyi ja Jean-Paul Denanot.

Puhetta johti
puhemies Antonio TAJANI

Puheenvuorot: Michel Barnier (pääneuvottelija) ja Donald Tusk.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö