Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2017. május 17., Szerda - Strasbourg

6. Az Európai Tanács 2017. április 29-i ülésének következtetései (vita)
CRE

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: Az Európai Tanács 2017. április 29-i ülésének következtetései (2017/2628(RSP))

Donald Tusk (az Európai Tanács elnöke) és Jean-Claude Juncker (a Bizottság elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Manfred Weber, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Roberto Gualtieri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Raffaele Fitto, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Gabriele Zimmer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Marcel de Graaff, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Steven Woolfe, független, és Herbert Reul.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Felszólal: Luke Ming Flanagan aki kékkártyás kérdést intéz a következő képviselőhöz: Herbert Reul, aki válaszol arra, Maria João Rodrigues, Ashley Fox, Catherine Bearder, Martina Anderson, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: James Carver, Alyn Smith, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Janusz Lewandowski, Richard Corbett, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Jens Geier, James Nicholson, Marina Albiol Guzmán, Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel és Elmar Brok.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Diane James, Maria Grapini, Jeppe Kofod, Tibor Szanyi és Jean-Paul Denanot.

ELNÖKÖL:
Antonio TAJANI elnök

Felszólal: Michel Barnier (főtárgyaló) és Donald Tusk.

A vitát berekesztik.

ELNÖKÖL:
Sylvie GUILLAUME alelnök

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat