Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. gegužės 17 d. - Strasbūras

6. 2017 m. balandžio 29 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (diskusijos)
CRE

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: 2017 m. balandžio 29 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimo išvados (2017/2628(RSP))

Donald Tusk (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas) ir Jean-Claude Juncker (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Manfred Weber PPE frakcijos vardu, Roberto Gualtieri S&D frakcijos vardu, Raffaele Fitto ECR frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu, Philippe Lamberts Verts/ALE frakcijos vardu, Nigel Farage EFDD frakcijos vardu, Marcel de Graaff ENF frakcijos vardu, Steven Woolfe, nepriklausomas Parlamento narys, ir Herbert Reul.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Luke Ming Flanagan (pateikė mėlynosios kortelės klausimą Herbert Reul, pastarasis į jį atsakė), Maria João Rodrigues, Ashley Fox, Catherine Bearder, Martina Anderson (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė James Carver), Alyn Smith, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Janusz Lewandowski, Richard Corbett, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Jens Geier, James Nicholson, Marina Albiol Guzmán, Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel ir Elmar Brok.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Diane James, Maria Grapini, Jeppe Kofod, Tibor Szanyi ir Jean-Paul Denanot.

PIRMININKAVO: Antonio TAJANI
Pirmininkas

Kalbėjo: Michel Barnier (vyriausiasis derybininkas) ir Donald Tusk.

Diskusijos baigtos.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Teisinė informacija - Privatumo politika