Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 17 mei 2017 - Straatsburg

6. Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (29 april 2017) (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Conclusies van de bijeenkomst van de Europese Raad (29 april 2017) (2017/2628(RSP))

Donald Tusk (voorzitter van de Europese Raad) en Jean-Claude Juncker (voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Manfred Weber, namens de PPE-Fractie, Roberto Gualtieri, namens de S&D-Fractie, Raffaele Fitto, namens de ECR-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Gabriele Zimmer, namens de GUE/NGL-Fractie, Philippe Lamberts, namens de Verts/ALE-Fractie, Nigel Farage, namens de EFDD-Fractie, Marcel de Graaff, namens de ENF-Fractie, Steven Woolfe, niet-fractiegebonden lid, en Herbert Reul.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Luke Ming Flanagan om een "blauwe kaart"-vraag te stellen, Herbert Reul, die hierop ingaat, Maria João Rodrigues, Ashley Fox, Catherine Bearder, Martina Anderson, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van James Carver, Alyn Smith, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Janusz Lewandowski, Richard Corbett, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Jens Geier, James Nicholson, Marina Albiol Guzmán, Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel en Elmar Brok.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Diane James, Maria Grapini, Jeppe Kofod, Tibor Szanyi en Jean-Paul Denanot.

VOORZITTER: Antonio TAJANI
Voorzitter

Het woord wordt gevoerd door Michel Barnier (hoofdonderhandelaar) en Donald Tusk.

Het debat wordt gesloten.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Juridische mededeling - Privacybeleid