Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 17 maja 2017 r. - Strasburg

6. Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (29 kwietnia 2017 r.) (debata)
CRE

Oświadczenia Rady i Komisji: Konkluzje z posiedzenia Rady Europejskiej (29 kwietnia 2017 r.) (2017/2628(RSP))

Donald Tusk (przewodniczący Rady Europejskiej) i Jean-Claude Juncker (przewodniczący Komisji) wygłosili oświadczenia.

Głos zabrali: Manfred Weber w imieniu grupy PPE, Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D, Raffaele Fitto w imieniu grupy ECR, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL, Philippe Lamberts w imieniu grupy Verts/ALE, Nigel Farage w imieniu grupy EFDD, Marcel de Graaff w imieniu grupy ENF, Steven Woolfe niezrzeszony i Herbert Reul.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Luke Ming Flanagan, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Herbertowi Reulowi, który udzielił odpowiedzi, Maria João Rodrigues, Ashley Fox, Catherine Bearder, Martina Anderson, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jamesa Carvera, Alyn Smith, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Janusz Lewandowski, Richard Corbett, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Jens Geier, James Nicholson, Marina Albiol Guzmán, Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel i Elmar Brok.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Diane James, Maria Grapini, Jeppe Kofod, Tibor Szanyi i Jean-Paul Denanot.

PRZEWODNICTWO: Antonio TAJANI
Przewodniczący

Głos zabrali: Michel Barnier (główny negocjator) i Donald Tusk.

Debata została zamknięta.

PRZEWODNICTWO: Sylvie GUILLAUME
Wiceprzewodnicząca

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności