Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 17 mai 2017 - Strasbourg

6. Concluziile reuniunii Consiliului European din 29 aprilie 2017 (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Concluziile reuniunii Consiliului European din 29 aprilie 2017 (2017/2628(RSP))

Donald Tusk (Președintele Consiliului European) și Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Roberto Gualtieri, în numele Grupului S&D, Raffaele Fitto, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Philippe Lamberts, în numele Grupului Verts/ALE, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, Marcel de Graaff, în numele Grupului ENF, Steven Woolfe, neafiliat, și Herbert Reul.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Luke Ming Flanagan pentru a adresa o întrebare în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” lui Herbert Reul, care a răspuns, Maria João Rodrigues, Ashley Fox, Catherine Bearder, Martina Anderson, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către James Carver, Alyn Smith, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Janusz Lewandowski, Richard Corbett, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Jens Geier, James Nicholson, Marina Albiol Guzmán, Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel și Elmar Brok.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Diane James, Maria Grapini, Jeppe Kofod, Tibor Szanyi și Jean-Paul Denanot.

A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

Au intervenit: Michel Barnier (negociator-șef) și Donald Tusk.

Dezbaterea s-a încheiat.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Aviz juridic - Politica de confidențialitate