Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 17. mája 2017 - Štrasburg

6. Závery zo zasadnutia Európskej rady z 29. apríla 2017 (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Závery zo zasadnutia Európskej rady z 29. apríla 2017 (2017/2628(RSP))

Donald Tusk (predseda Európskej rady) a Jean-Claude Juncker (predseda Komisie) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Manfred Weber v mene skupiny PPE, Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D, Raffaele Fitto v mene skupiny ECR, Guy Verhofstadt v mene skupiny ALDE, Gabriele Zimmer v mene skupiny GUE/NGL, Philippe Lamberts v mene skupiny Verts/ALE, Nigel Farage v mene skupiny EFDD, Marcel de Graaff v mene skupiny ENF, Steven Woolfe – nezaradený poslanec a Herbert Reul.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Luke Ming Flanagan, aby zdvihnutím modrej karty položil otázku Herbertovi Reulovi, ktorý odpovedal na otázku, Maria João Rodrigues, Ashley Fox, Catherine Bearder, Martina Anderson, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil James Carver, Alyn Smith, Rolandas Paksas, Harald Vilimsky, Konstantinos Papadakis, Janusz Lewandowski, Richard Corbett, Peter van Dalen, Luke Ming Flanagan, Janice Atkinson, Alain Lamassoure, Jens Geier, James Nicholson, Marina Albiol Guzmán, Esteban González Pons, Péter Niedermüller, Elisabetta Gardini, Birgit Sippel a Elmar Brok.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Nicola Caputo, Notis Marias, Gesine Meissner, Neoklis Sylikiotis, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar, Ruža Tomašić, João Ferreira, Diane James, Maria Grapini, Jeppe Kofod, Tibor Szanyi a Jean-Paul Denanot.

PREDSEDNÍCTVO: Antonio TAJANI
predseda

Vystúpili títo poslanci: Michel Barnier (hlavný vyjednávač) a Donald Tusk.

Rozprava sa skončila.

PREDSEDNÍCTVO: Sylvie GUILLAUME
podpredsedníčka

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia