Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 17. května 2017 - Štrasburk

7. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu)

Předsedající oznámila, že obdržela od skupin GUE/NGL, ALDE, EFDD a ECR žádost podle čl. 69c odst. 2 jednacího řádu, aby se hlasovalo o rozhodnutí výboru CULT zahájit interinstitucionální jednání na základě zprávy o koordinaci audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu (Zpravodajky: Sabine Verheyen a Petra Kammerevert) (A8-0192/2017) oznámeném v zápisu z denního zasedání z pondělí 15. května 2017 (bod 7 zápisu ze dne 15.5.2017).

Hlasování o rozhodnutí výboru CULT zahájit interinstitucionální jednání se bude konat zítra, ve čtvrtek 18. května 2017.

Předsedající oznámila, že neobdržela žádnou žádost týkající se rozhodnutí výborů INTA, ITRE, IMCO, PECH a LIBE zahájit interinstitucionální jednání oznámených v zápisu z denního zasedání z pondělí 15. května 2017 (bod 7 zápisu ze dne 15.5.2017).

Výbory INTA, ITRE, IMCO, PECH a LIBE mohly po uplynutí lhůty uvedené v čl. 69c odst. 2 jednacího řádu zahájit jednání.

Právní upozornění - Ochrana soukromí