Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 17. maj 2017 - Strasbourg

7. Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 69c)

Formanden meddelte, at hun havde modtaget en anmodning, jf. forretningsordenens artikel 69c, stk. 2, fra GUE/NGL-, ALDE-, EFDD- og ECR-Gruppen om, at CULT's afgørelse om at indlede forhandlinger på grundlag af betænkning vedrørende udbud af audiovisuelle medietjenester blev sat under afstemning (Ordførere: Sabine Verheyen og Petra Kammerevert) (A8-0192/2017). Afgørelsen var blevet meddelt i protokollen mandag den 15. maj 2017 (punkt 7 i protokollen af 15.5.2017).

Afstemningen om CULT's afgørelse om at indlede interinstutionelle forhandlinger ville blive sat under afstemning den følgende dag, torsdag den 18. maj 2017.

Formanden meddelte, at hun ikke havde modtaget nogen anmodninger vedrørende de afgørelser, der var truffet af INTA, ITRE, IMCO, PECH og LIBE om at indlede interinstitutionelle forhandlinger og meddelt i protokollen mandag den 15. maj 2017 (punkt 7 i protokollen af 15.5.2017).

INTA, ITRE, IMCO, PECH og LIBE ville derfor kunne indlede forhandlingerne efter udløbet af den i forretningordenens artikel 69c, stk. 2, fastsatte frist.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik