Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 17. mai 2017 - Strasbourg

7. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 69c)

Juhataja andis teada, et oli saanud fraktsioonidelt GUE/NGL, ALDE, EFDD ja ECR kodukorra artikli 69c lõike 2 kohase hääletustaotluse CULT-komisjoni otsuse kohta alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi raporti alusel, mis käsitleb audiovisuaalmeedia teenuseid ja muutuvat turuolukorda (Raportöörid: Sabine Verheyen ja Petra Kammerevert) (A8-0192/2017), mis tehti teatavaks 15. mai 2017. aasta protokollis (15.5.2017 protokollipunkt 7).

Hääletus CULT-komisjoni otsuse üle alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi toimub järgmisel päeval, 18. mail 2017.

Juhataja andis teada, et oli veel saanud ühe taotluse, mis puudutab INTA-, ITRE-, IMCO-, PECH- ja LIBE-komisjoni otsuseid alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi ja mis tehti teatavaks 15. mai 2017. aasta protokollis (15.5.2017 protokollipunkt 7).

INTA-, ITRE-, IMCO-, PECH- ja LIBE-komisjon võivad seega pärast kodukorra artikli 69c lõikes 2 sätestatud tähtaja möödumist läbirääkimisi alustada.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika