Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 17. toukokuuta 2017 - Strasbourg

7. Neuvottelut ennen parlamentin ensimmäistä käsittelyä (työjärjestyksen 69 c artikla)

Puhemies ilmoitti saaneensa GUE/NGL-, ALDE-, EFDD- ja ECR-ryhmältä pyynnön toimittaa parlamentissa äänestys työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdan mukaisesti CULT-valiokunnan päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut audiovisuaalisten mediapalvelujen tarjoamista (vaihtuvat markkinarealiteetit) koskevan mietinnön perusteella (esittelijät: Sabine Verheyen ja Petra Kammerevert) (A8-0192/2017) maanantaina 15. toukokuuta 2017 pidetyn istunnon pöytäkirjan ilmoituksen mukaisesti (istunnon pöytäkirja 15.5.2017, kohta 7).

Äänestys CULT-valiokunnan päätöksestä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut toimitetaan huomenna torstaina 18. toukokuuta 2017.

Puhemies ilmoitti, ettei hän ollut saanut pyyntöjä INTA-, ITRE-, IMCO-, PECH- ja LIBE-valiokunnan päätöksistä aloittaa toimielinten väliset neuvottelut maanantaina 15. toukokuuta 2017 pidetyn istunnon pöytäkirjan ilmoituksen mukaisesti (istunnon pöytäkirja 15.5.2017, kohta 7).

INTA-, ITRE-, IMCO-, PECH- ja LIBE-valiokunta ovat näin olleet voineet aloittaa neuvottelut työjärjestyksen 69 c artiklan 2 kohdassa vahvistetun määräajan päätyttyä.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö