Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2017 m. gegužės 17 d. - Strasbūras

7. Derybos prieš pirmąjį svarstymą Parlamente (Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnis)

Pirmininkė pranešė, kad pagal Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalį gavo GUE/NGL, ALDE, EFDD ir ECR prašymą, kad būtų balsuojama Parlamente dėl CULT komiteto sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas remiantis pranešimu dėl audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo atsižvelgiant į kintančias rinkos realijas(Pranešėjos: Sabine Verheyen ir Petra Kammerevert) (A8-0192/2017), kuris buvo paskelbtas 2017 m. gegužės 15 d., pirmadienio protokole (2017 05 15 protokolo 7 punktas).

Dėl CULT komiteto sprendimo pradėti tarpinstitucines derybas bus balsuojama rytoj, 2017 m. gegužės 18 d., ketvirtadienį.

Pirmininkė pranešė, kad negavo jokio prašymo dėl INTA, ITRE, IMCO, PECH ir LIBE komitetų sprendimų pradėti tarpinstitucines derybas, kurie buvo paskelbti 2017 m. gegužės 15 d., pirmadienio protokole (2017 05 15 protokolo 7 punktas).

Taigi, INTA, ITRE, IMCO, PECH ir LIBE, pasibaigus Darbo tvarkos taisyklių 69c straipsnio 2 dalyje nustatytam terminui, gali pradėti derybas.

Teisinė informacija - Privatumo politika