Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 17 mei 2017 - Straatsburg

7. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement)

De Voorzitter deelt mee dat zij van de fracties GUE/NGL, ALDE, EFDD en ECR een verzoek heeft ontvangen om, overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement, ter plenaire vergadering te stemmen over het besluit van de Commissie CULT om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van het verslag over audiovisuele mediadiensten: een veranderende marktsituatie (Rapporteurs: Sabine Verheyen en Petra Kammerevert) (A8-0192/2017) zoals aangekondigd in de notulen van maandag 15 mei 2017 (punt 7 van de notulen van 15.5.2017).

De stemming over het besluit van de Commissie CULT om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen vindt morgen, donderdag18 mei 2017, plaats.

De Voorzitter deelt mee dat zij geen verzoek heeft ontvangen betreffende de besluiten van de Commissies INTA, ITRE, IMCO, PECH en LIBE om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen, zoals aangekondigd in de notulen van maandag 15 mei 2017 (punt 7 van de notulen van 15.5.2017).

De Commissies INTA, ITRE, IMCO, PECH en LIBE konden dus van start gaan met de onderhandelingen na het verstrijken van de termijn die is vastgelegd in artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement.

Juridische mededeling - Privacybeleid