Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 17 mai 2017 - Strasbourg

7. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură)

Președinta a anunțat că a primit o solicitare de vot în Parlament, în temeiul articolului 69c alineatul (2), din partea Grupurilor GUE/NGL, ALDE, EFDD și ECR cu privire la decizia Comisiei CULT de a iniția negocieri interinstituționale pe baza raportului privind serviciile media audiovizuale: evoluția realităților pieței (Raportoare: Sabine Verheyen și Petra Kammerevert) (A8-0192/2017) anunțată în procesul-verbal al reuniunii de luni, 15 mai 2017 (punctul 7 al PV din 15.5.2017).

Votul privind decizia Comisiei CULT de a iniția negocieri interinstituționale va avea loc mâine, joi, 18 mai 2017.

Președinta a anunțat că a nu a primit nicio cerere referitoare la deciziile Comisiilor INTA, ITRE, IMCO, PECH și LIBE de a iniția negocierile interinstituționale anunțate în procesul-verbal de luni 15 mai 2017 (punctul 7 al PV din 15.5.2017).

Comisiile INTA, ITRE, IMCO, PECH et LIBE au putut, deci, începe negocierile după expirarea termenului prevăzut la articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate