Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 17. maj 2017 - Strasbourg

7. Pogajanja pred prvo obravnavo v Parlamentu (člen 69c Poslovnika)

Predsedujoča je sporočila, da je od skupin GUE/NGL, ALDE, EFDD in ECR prejela zahtevo za glasovanje v Parlamentu, v skladu s členom 69c(2) Poslovnika, o sklepu odbora CULT, da začne medinstitucionalna pogajanja na podlagi poročila o avdiovizualnih medijskih storitvah glede na spreminjajoče se tržne razmere (Soporočevalki: Sabine Verheyen in Petra Kammerevert) (A8-0192/2017), ki so bila napovedana v zapisniku v ponedeljek, 15. maja 2017 (točka 7 zapisnika z dne 15.5.2017).

Glasovanje o sklepu odbora CULT, da začne medinstitucionalna pogajanja, bo jutri, v četrtek, 18. maja 2017.

Predsedujoča je sporočila, da ni prejela nobene zahteve v povezavi s sklepi odborov INTA, ITRE, IMCO, PECH in LIBE, da začnejo medinstitucionalna pogajanja, ki so bila napovedana v zapisniku v ponedeljek 15. maja 2017 (točka 7 zapisnika z dne 15.5.2017).

Odbori INTA, ITRE, IMCO, PECH in LIBE lahko torej začnejo pogajanja po izteku roka iz člena 69c(2) Poslovnika.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov