Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 17 maj 2017 - Strasbourg

7. Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 69c i arbetsordningen)

Talmannen meddelade att hon hade mottagit en begäran om omröstning i parlamentet i enlighet med artikel 69c.2 från grupperna GUE/NGL, ALDE, EFDD och ECR om CULT-utskottets beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar baserat på betänkandet om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster mot bakgrund av ändrade marknadsförhållanden (Föredragande: Sabine Verheyen och Petra Kammerevert) (A8-0192/2017), som tillkännagivits i protokollet från måndagen den 15 maj 2017 (punkt 7 i protokollet av den 15.5.2017).

Omröstningen om CULT-utskottets beslut att inleda interinstitutionella förhandlingar kommer att äga rum i morgon, torsdagen den 18 maj 2017.

Talmannen meddelade att hon inte hade mottagit någon begäran om omröstning om besluten i utskotten INTA, ITRE, IMCO, PECH och LIBE att inleda interinstitutionella förhandlingar, som tillkännagivits i protokollet från måndagen den 15 maj 2017 (punkt 7 i protokollet av den 15.5.2017).

Utskotten INTA, ITRE, IMCO, PECH et LIBE kan således inleda interinstitutionella förhandlingar efter det att den tidsfrist som anges i artikel 69c.2 i arbetsordningen har löpt ut.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy