Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 17. mai 2017 - Strasbourg

8. Ettevalmistused G7 tippkohtumiseks (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Ettevalmistused G7 tippkohtumiseks (2017/2574(RSP))

Jyrki Katainen (komisjoni asepresident) ja Carmelo Abela (nõukogu eesistuja) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Françoise Grossetête fraktsiooni PPE nimel, Pervenche Berès fraktsiooni S&D nimel, Notis Marias fraktsiooni ECR nimel, Charles Goerens fraktsiooni ALDE nimel, Eleonora Forenza fraktsiooni GUE/NGL nimel, Sven Giegold fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo fraktsiooni EFDD nimel, Matteo Salvini fraktsiooni ENF nimel, Eleftherios Synadinos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Paulo Rangel, Enrique Guerrero Salom, Urmas Paet, Bas Eickhout, Ignazio Corrao, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Seán Kelly, Andi Cristea, Dubravka Šuica ja Jeppe Kofod.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Maria Grapini.

Sõna võtsid Carmelo Abela ja Jyrki Katainen.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika