Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 17. toukokuuta 2017 - Strasbourg

8. G7-huippukokouksen valmistelu (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: G7-huippukokouksen valmistelu (2017/2574(RSP))

Jyrki Katainen (komission varapuheenjohtaja) ja Carmelo Abela (neuvoston puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Françoise Grossetête PPE-ryhmän puolesta, Pervenche Berès S&D-ryhmän puolesta, Notis Marias ECR-ryhmän puolesta, Charles Goerens ALDE-ryhmän puolesta, Eleonora Forenza GUE/NGL-ryhmän puolesta, Sven Giegold Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo EFDD-ryhmän puolesta, Matteo Salvini ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Eleftherios Synadinos, Paulo Rangel, Enrique Guerrero Salom, Urmas Paet, Bas Eickhout, Ignazio Corrao, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Seán Kelly, Andi Cristea, Dubravka Šuica ja Jeppe Kofod.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Grapini.

Puheenvuorot: Carmelo Abela ja Jyrki Katainen.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö