Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 17 mei 2017 - Straatsburg

8. Voorbereiding van de G7-top (debat)
Volledige verslagen

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de G7-top (2017/2574(RSP))

Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie) en Carmelo Abela (fungerend voorzitter van de Raad) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Françoise Grossetête, namens de PPE-Fractie, Pervenche Berès, namens de S&D-Fractie, Notis Marias, namens de ECR-Fractie, Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, Eleonora Forenza, namens de GUE/NGL-Fractie, Sven Giegold, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, namens de EFDD-Fractie, Matteo Salvini, namens de ENF-Fractie, Eleftherios Synadinos, niet-fractiegebonden lid, Paulo Rangel, Enrique Guerrero Salom, Urmas Paet, Bas Eickhout, Ignazio Corrao, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Seán Kelly, Andi Cristea, Dubravka Šuica en Jeppe Kofod.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini.

Het woord wordt gevoerd door Carmelo Abela en Jyrki Katainen.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid