Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 17 mai 2017 - Strasbourg

8. Pregătirea summitului G7 (dezbatere)
Stenograma

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Pregătirea summitului G7 (2017/2574(RSP))

Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei) și Carmelo Abela (Președintele în exercițiu al Consiliului) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Françoise Grossetête, în numele Grupului PPE, Pervenche Berès, în numele Grupului S&D, Notis Marias, în numele Grupului ECR, Charles Goerens, în numele Grupului ALDE, Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, Sven Giegold, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, în numele Grupului EFDD, Matteo Salvini, în numele Grupului ENF, Eleftherios Synadinos, neafiliat, Paulo Rangel, Enrique Guerrero Salom, Urmas Paet, Bas Eickhout, Ignazio Corrao, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Seán Kelly, Andi Cristea, Dubravka Šuica și Jeppe Kofod.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Maria Grapini.

Au intervenit: Carmelo Abela și Jyrki Katainen.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate