Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 17. mája 2017 - Štrasburg

8. Príprava samitu G7 (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Príprava samitu G7 (2017/2574(RSP))

Jyrki Katainen (podpredseda Komisie) a Carmelo Abela (úradujúci predseda Rady) vystúpili s vyhlásením.

Vystúpili títo poslanci: Françoise Grossetête v mene skupiny PPE, Pervenche Berès v mene skupiny S&D, Notis Marias v mene skupiny ECR, Charles Goerens v mene skupiny ALDE, Eleonora Forenza v mene skupiny GUE/NGL, Sven Giegold v mene skupiny Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo v mene skupiny EFDD, Matteo Salvini v mene skupiny ENF, Eleftherios Synadinos – nezaradený poslanec, Paulo Rangel, Enrique Guerrero Salom, Urmas Paet, Bas Eickhout, Ignazio Corrao, Luděk Niedermayer, Patrizia Toia, Seán Kelly, Andi Cristea, Dubravka Šuica a Jeppe Kofod.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpila Maria Grapini.

V rozprave vystúpili: Carmelo Abela a Jyrki Katainen.

Rozprava sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia