Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Antonio TAJANI
Πρόεδρος

9. Πανηγυρική συνεδρίαση - Ηνωμένα Έθνη
Πλήρη Πρακτικά

(Από 12.05 έως 12.30, το Σώμα, συνέρχεται σε πανηγυρική συνεδρίαση επ' ευκαιρία της ομιλίας του António Guterres, Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alexander Graf LAMBSDORFF
Αντιπρόεδρος

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου