Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/0801(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0171/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0171/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/05/2017 - 10.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0212

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

10.4. Aυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Κροατία * (ψηφοφορία)

Έκθεση επί του σχεδίου εκτελεστικής απόφασης του Συμβουλίου για την έναρξη της αυτοματοποιημένης ανταλλαγής δεδομένων όσον αφορά την αυτοματοποιημένη ανταλλαγή δεδομένων σχετικά με άδειες κυκλοφορίας οχημάτων στην Κροατία [05318/2017 - C8-0033/2017- 2017/0801(CNS)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Claude Moraes (A8-0171/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0212)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου