Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2634(DEA)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0294/2017

Внесени текстове :

B8-0294/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/05/2017 - 10.5

Приети текстове :

P8_TA(2017)0213

Протокол
Сряда, 17 май 2017 г. - Страсбург

10.5. Представяне на възражения срещу делегиран акт: идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 105, параграф 3 от Правилника за дейността, от Roberto Gualtieri, от името на комисията ECON, Claude Moraes и Judith Sargentini от името на комисията LIBE, относно делегирания регламент на Комисията от 24 март 2017 г. за изменение на Делегиран регламент (ЕС) 2016/1675 за допълване на Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на заличаването на Гвиана от таблицата в точка I от приложението и добавянето на Етиопия в тази таблица (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA)) (B8-0294/2017)

(Необходимо е квалифицирано мнозинство за приемане на предложението за резолюция)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0213)

Правна информация - Политика за поверителност