Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2634(DEA)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0294/2017

Ingediende teksten :

B8-0294/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 17/05/2017 - 10.5

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0213

Notulen
Woensdag 17 mei 2017 - Straatsburg

10.5. Bezwaar tegen een gedelegeerde handeling: de identificatie van derde landen met een hoog risico die strategische tekortkomingen vertonen (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 105, lid 3, van het Reglement, door Roberto Gualtieri, namens de Commissie ECON, Claude Moraes en Judith Sargentini namens de Commissie LIBE, over de gedelegeerde verordening van de Commissie van 24 maart 2017 houdende wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/1675 tot aanvulling van Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad, met betrekking tot de schrapping van Guyana uit de in punt I van de bijlage opgenomen tabel en de toevoeging van Ethiopië aan die tabel (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA)) (B8-0294/2017)

(Gekwalificeerde meerderheid voor aanneming van de ontwerpresolutie)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0213)

Juridische mededeling - Privacybeleid