Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2634(DEA)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0294/2017

Ingivna texter :

B8-0294/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/05/2017 - 10.5

Antagna texter :

P8_TA(2017)0213

Protokoll
Onsdagen den 17 maj 2017 - Strasbourg

10.5. Invändning mot en delegerad akt: Identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt i enlighet med artikel 105.3 i arbetsordningen, av Roberto Gualtieri, för utskottet ECON, Claude Moraes och Judith Sargentini för utskottet LIBE, om kommissionens delegerade förordning (EU) av den 24 mars 2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 vad gäller avlägsnande av Guyana från tabellen i punkt 1 i bilagan och tillägg av Etiopien till den tabellen (C(2017)01951 – 2017/2634(DEA)) (B8-0294/2017)

(Majoritet av parlamentets ledamöter erfordrades för antagande av resolutionsförslaget)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0213)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy