Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/2674(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0292/2017

Внесени текстове :

B8-0292/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/05/2017 - 10.7

Приети текстове :

P8_TA(2017)0215

Протокол
Сряда, 17 май 2017 г. - Страсбург

10.7. Генетично модифицирана царевица DAS-40278-9 (гласуване)

Предложение за резолюция, внесено съгласно член 106, параграфи 2 и 3 от Правилника за дейността, от Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis и Sirpa Pietikäinen, относно проекта на решение на Комисията за разрешаване на пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица DAS-40278-9, съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета относно генетично модифицираните храни и фуражи (D050183 – 2017/2674(RSP)) - - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните (B8-0292/2017)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2017)0215)

Правна информация - Политика за поверителност