Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2674(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0292/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0292/2017

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 17/05/2017 - 10.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0215

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 - Στρασβούργο

10.7. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106 του Κανονισμού: Γενετικά τροποποιημένος αραβόσιτος DAS-40278-9 (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος που κατέθεσαν σύμφωνα με το άρθρο 106 παράγραφοι 2 και 3, του Κανονισμού οι Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis και Sirpa Pietikäinen, σχετικά με το σχέδιο εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο DAS-40278-9, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές (2017/2674(RSP)) - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (B8-0292/2017)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2017)0215)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου