Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2017/2674(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-0292/2017

Ingediende teksten :

B8-0292/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 17/05/2017 - 10.7

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0215

Notulen
Woensdag 17 mei 2017 - Straatsburg

10.7. Bezwaar op grond van artikel 106 van het Reglement: genetisch gemodificeerde mais DAS-40278-9 (stemming)

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 106, leden 2 en 3, van het Reglement, door Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis en Sirpa Pietikäinen, over het ontwerp van uitvoeringsbesluit van de Commissie tot verlening van een vergunning voor het in de handel brengen van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met genetisch gemodificeerde maïs DAS-40278-9, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (2017/2674(RSP)) - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (B8-0292/2017)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2017)0215)

Juridische mededeling - Privacybeleid