Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/2674(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0292/2017

Texte depuse :

B8-0292/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 17/05/2017 - 10.7

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0215

Proces-verbal
Miercuri, 17 mai 2017 - Strasbourg

10.7. Obiecțiune în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: porumbul OMG DAS-40278-9 (vot)

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 106 alineatele (2) și (3) din Regulamentul de procedură de către Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis și Sirpa Pietikäinen referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Comisiei de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, constau în sau sunt produse din porumb modificat genetic DAS-40278-9 în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind produsele alimentare și furajele modificate genetic (2017/2674(RSP)) – Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (B8-0292/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2017)0215)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate