Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2674(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0292/2017

Ingivna texter :

B8-0292/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 17/05/2017 - 10.7

Antagna texter :

P8_TA(2017)0215

Protokoll
Onsdagen den 17 maj 2017 - Strasbourg

10.7. Invändning enligt artikel 106 i arbetsordningen: GMO-majs DAS-40278-9 (omröstning)

Resolutionsförslag framlagt i enlighet med artikel 106.2 och 106.3 i arbetsordningen, av Bart Staes, Guillaume Balas, Lynn Boylan, Eleonora Evi, Valentinas Mazuronis och Sirpa Pietikäinen, om utkastet till kommissionens genomförandebeslut om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen DAS-40278–9, i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (2017/2674(RSP)) - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (B8-0292/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2017)0215)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy